ניוזלטר - מהדורה מספר 14, סתיו 2013

 סוף הקיץ! בתוך עשייה צפופה של פרויקטים קרובים ברחבי העולם, אנו משתפים אתכם בפרוייקטים האחרונים שסיימנו בימים אחרונים בארץ וברחבי העולם.  תערוכת IDS, קלן - גרמניה.  תערוכת JCK, לאס-וגאס - ארצות הברית. תערוכת "בתים ומבטים", תל-אביב - ישראל. תערוכת "ריהוטים", תל-אביב - ישראל.    
עיצוב תערוכות סתיו 2013
חזרה