"הביתן יפהפייה, מושקע ומעוצב"

ניצן קדמון, מדיגוס

מכתבי הערכה