"מצאנו אוזן קשובה ותגובה מהירה לבעיות" 

שלומית דונרשטיין, בעלים רב בריח

מכתבי הערכה