"אשמח לעבוד אתכם גם בעתיד" 

אבי שמעון, מנהל שיווק אל-על

מכתבי הערכה