"העבודה אתכם הייתה התאפיינה בשיתוף פעולה, נינוחות ומקצועיות..."

Adi Kochalsky, Marketing Manager, Zipit

מכתבי הערכה